இங்கே ஓங்கித் தட்டுக

லிங்க்கரின் முகவரி மாறிவிட்டது.

மைக்ரோசாஃப்ட்டின் zunePhone தயார்

வெள்ளைத் துரோகம்

பிரிட்டனில் இருக்கும் இஸ்லாமிய அடிப்படைவாதிகளைப் பற்றி உளவு அமைப்பான MI5க்குத் தகவல் தர பிஷர் அல்-ராவி ஒப்புக்கொண்டார். அதற்கு நன்றிக் கடனாக எம்.ஐ.5 அவரைத் தீவிரவாதி என்று சி.ஐ.ஏ.வுக்குக் காட்டிக்கொடுத்தது. அல்-ராவி நான்கு வருடங்கள் குவான்டானமோ பே சிறைக்கூடத்தில் அடைக்கப்பட்டுச் சித்திரவதை செய்யப்பட்டார்.

பயங்கரமான கதை.

பச்சையில் நீலம்

நீல மரணத் திரையை (Blue Screen of Death) நினைவிருக்கிறதா? ஓர் அதிபுத்திசாலி அதைப் பச்சை குத்திக்கொண்டிருக்கிறார்.

Copy To, Move To…

கோப்புகளை நகலெடுத்து / பெயர்த்தெடுத்து ஃபோல்டர்களுக்குள் போடும் வசதி ரைட்க்ளிக்கில். ரெஜிஸ்ட்ரியில் இரண்டே இரண்டு மாற்றங்கள்…

Add Copy To / Move To to the Windows Explorer Right Click Menu