ஆங்கில இலக்கணம் கற்க

The Basics of English Grammar என்ற இந்த அரிய வழிகாட்டுக் கட்டுரை ஆங்கில இலக்கணத்தை விமர்சனப் பார்வையுடன் அணுகித் தீர்வுகளை முன்வைக்கிறது. உதா:

Other things to know about grammar are first person, second person and third person. I am writing this in the first person. You can tell that because I am using I. If I were writing it in the second person I would be saying things like, “You are writing in the first person.” Or something like that.

One response to “ஆங்கில இலக்கணம் கற்க

  1. You can visit this website.

    What a easy lesson!!

    http://aangilam.blogspot.com/2007/12/1.html

    I hope this is the easy way to learn english very quickly.

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s