உல்டாபீடியா

இணைய உலகில் பெரிதும் மதிக்கப்படுகின்ற விக்கிபீடியாவுக்கு இணையான இன்னொரு கலைக் களஞ்சியம் அன்சைக்ளோபீடியா.

அன்சைக்ளோபீடியா பற்றி விக்கிபீடியா:

Uncyclopedia, “the content-free[2] encyclopedia that anyone can edit,”[3] is a satirical parody of Wikipedia, though Uncyclopedia claims the reverse.

விக்கிபீடியா பற்றி அன்சைக்ளோபீடியா:

Wikipedia (formerly crack house), “the free encyclopedia that anyone can edit,” [1] is a satirical parody of Uncyclopedia, though Wikipedia claims the reverse (and correctly claims that Uncyclopedia claims the reverse, and so on and so 4th).

Wikipedia is a Massive Multiplayer Online Editing Game …

விக்கிபீடியாவில் என்னவெல்லாம் செய்யலாமோ அவற்றை இங்கும் செய்யலாம். விக்கிபீடியாவில் செலுத்தப்பட்டு வரும் உழைப்பில் 1 சதவீதமாவது இதில் செலவழிக்கப்பட்டு வருகிறது எனலாம். இவர்கள் உழைப்பு வீண் போகவில்லை.

ஒரு சாம்பிள் பக்கம்:

http://uncyclopedia.org/wiki/Sophia

இப்பக்கத்தில் என்னுடைய பங்களிப்புகளைக் கீழிட்டு இப்பதிவினை முடித்துக்கொள்கிறேன்.

I lurve Sophia
Sophia lurves, too, me
Sophia’s so hot, oh mama mia!

”’~o~”’

சோஃபியா லாரன்
நான் பின்னாலே வாரன்
உன் முகத்தப் பாத்தாலே மனசுக்குள்ள ஆரன்

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / மாற்று )

Connecting to %s